ArcticSoft

Webkamera liste

Hurtigruten har vært i kystbefolkningens tjeneste i over 120 år og er fortsatt i regulær trafikk langs norskekysten. Mange entusiaster følger skipene på webkameraer fra de 34 anløpsstedene.

Webkamera listen viser ved hjelp av ruteplanen hvilket skip ligger akkurat nå i havnen. Ved siden av lenker til kameraer finns også lenker til MarineTraffic med kart og skip posisjoner. I tilleg er det værvarsel for alle havn; varsel på flere døgn kan velges.

Webapplikasjonen baseres på Java Server Faces som et rammeverk som støtter MVC (Model-View-Controller). Datamodellen er organisert i en MySQL database, værvarslerne blir hentet ut fra Meteorologisk institutt ved hjelp av Web Services hver 2. time og mellomlagret på tjeneren. Java Beans og Servlets kjører på en Tomcat container, ICEfaces blir benyttet som JSF bibliohek.

Værdata

Meteorologisk institutt tilbyr Web Services for å hente ut data fra met.no's klimadatabase. Denne exsempel-applikasjon gjør mulig grafisk presentasjon av diverse værdata fra et lite utvalg av norske stasjoner.  "Info" viser et kart fra Kartverket med stasjonens beliggenhet.

Som tidsrom er "dag", "uke", "måned", eller "år" valgbar, fra en uke er døgnmiddel mulig. Du kan legge til innen 4 stasjoner på venstre og høyre y-akse, aksen skaleres automatisk eller manuelt.

Ved valg av "Vindretning" får du en vindrose diagram i tillegg.

Du kan velge diverse antall sektorer, vindhastighet intervall, automatisk eller manuelt skalering av frekvensfordeling av vindretning samt vise eller skjule gitter for polardiagrammet.

Denne webapplikasjon baseres også på JSF med ICEfaces som bibliotek. Konstant stasjonsinformasjon blir hentet bare en gang med hjelp av Web Services på application scope og lagret. Diagrammet er tegnet med Java Swing som Graphics2D objekt og opprettet som JPG-bildet. Allerede exsisterende data blir mellomlagret på session scope.

For en robust representasjon og korrekt håndtering av fysiske måledata benyttes rammeverken Eclipse UOMo, Units of Measurement, versjon 0.7. Fysiske størrelser blir representert som kombinasjon av en numerisk verdi og en enhet. I områder som vitenskap, konstruksjon, produksjon eller medisin skulle fysisk størrelser ikke modelleres kun som tall.

Som primær målesystemet benyttes det metriske målesystem eller SI-systemet. I fremstillingen kan enheter blir omregnet til Imperial eller USCustomary enheter.

API-dokumentasjon

Tarif mobil

Tarif mobil er en desktop-applikasjon skreddersydd for et tysk forsikringsselskap for å beregne tilbuder og å sende fullstendig utfylte søknader.

Tilbudene og søknadene kan bli utarbeidet uten internett-forbindelse og lagret lokalt. Senere endring er mulig inntil søknaden er sendt til tjeneren. Å skrive ut et tilbud eller søknad er alltid mulig. Et effektivt og intuitivt grensesnitt reduserer tiden for opplæring, feil eller manglende inndata blir påpekt. 

Med Pålogging hos tjeneren blir versjoner av program biblioteker og pdf-dokumenter kontrollert og om nødvendig oppdatert. Hermed sikres at klienten alltid nytter aktuelle versjoner og tariffer.

Tarif mobil bestå av tre samhørig deler:

  • klient applikasjonen, installert på kontor- eller bærbar PCen
  • tjener applikasjonen på den sentrale tjeneren
  • admin applikasjonen om å administrere brukerdata,  passord, søknader og dokumenter på tjeneren

Klienten ble realisert som desktop applikasjon i Java Swing. Data er lagret som kryptert XML-filer. Med hjelp av biblioteken iText fylles PDF tilbuder og søknadsskjemaer med inndata for å skrive ut. Tjener applikasjonen baserer på Java Servlets.